PH biedt ...

De PH biedt afhankelijk van haar ter beschikking staande middelen, financiƫle ondersteuning bij het realiseren van projecten voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en ouderen met een langdurige zorgvraag.

 

Uitgangspunten:

  • De projectbijdragen hebben een tijdelijk karakter (maximaal drie jaar).
  • De beoogde verbetering of ontwikkeling dient duurzaam te zijn. Dit betekent dat de operationele kosten van het gesubsidieerde initiatief na de implementatie van het project in de reguliere begroting moeten zijn afgedekt.
  • Projectbijdragen zijn bedoeld om een project de tijd te geven de waarde ervan aan te tonen, financieel levensvatbaar te maken en maatschappelijk in te bedden.
  • De PH werkt bij de ondersteuning van een project bij voorkeur samen met andere financiers. Bij grotere bedragen is dit een vereiste.
  • Bijdragen kunnen ook betrekking hebben op een of meer afgebakende onderdelen van een project.
  • Overheadkosten worden in principe niet vergoed.

 

 

 

 

PH biedt

ondersteuning

Secretariaat Vereniging NCPH   |   e-mail: secrncph@gmail.com