Nederlandse Centrale voor Practische Hulpverlening

De Vereniging Nederlandse Centrale voor Practische Hulpverlening (hierna PH) verstrekt financiële ondersteuning aan projecten voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en ouderen met een langdurige zorgvraag. Er wordt geen ondersteuning aan individuen gegeven.

 

De PH is door de belastingdienst erkend als ANBI instelling (algemeen nut beogende instelling). Dit betekent dat legaten en schenkingen aan de PH vrijgesteld zijn van belasting. Via deze link (NCPH_2022) vindt u de door de belastingdienst vereiste financiële gegevens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muziekfestival

“Maak de droom waar”

Secretariaat Vereniging NCPH   |   e-mail: secrncph@gmail.com